خدمات مالیاتی 

خدمات مشاوره ای

با مشاوره غیرحضوری ناجی تکس آرامش را به کسب و کار خود برگردانید. کافیست یک بار امتحان کنید.

خدمات سالانه

پکیج اقتصادی:این پکیج مناسب کسب و کارهای کوچک و بعضاً متوسط است.

پکیج نقره ای: این پکیج مناسب کسب و کارهای متوسط است.

پکیج طلایی: این پکیج مناسب کسب و کارهای بزرگ و اشخاص حقوقی است.

خدمات موردی و خاص

انوع خدمات مالیاتی، درخواست از شما، تماس و پیگیری با ما
در ناجی تکس تا آخر خط با شماییم. کافیست یک بار امتحان کنید.