اقتصادی

۵ میلیون تومان/سالانه

 1. پیش ثبت نام و ثبت نام کداقتصادی
 2. ارسال کلیه اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده
 3. پرداخت کلیه قبوض مالیاتی
 4. ثبت اعتراض و ارسال یک لایحه مالیاتی در سامانه مای تکس
 5. ثبت نام در سامانه مودیان
 6. تا 3 ساعت مشاوره تلفنی
 7. پاسخ جامع و کامل به 10 سوال مهم مالیاتی در پیام رسان می شود.

نقره ای

۱۰ میلیون تومان/سالانه

 1. . پیش ثبت نام و ثبت نام کداقتصادی
 2. ارسال کلیه اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده
 3. پرداخت کلیه قبوض مالیاتی
 4. ثبت اعتراض و ارسال تا 2 لایحه مالیاتی در سامانه مای تکس
 5. ثبت نام در سامانه مودیان
 6. تا 7 ساعت مشاوره تلفنی
 7. پاسخ جامع و کامل به 30 سوال مهم مالیاتی در پیام رسان می شود.

طلایی

۳۰ میلیون تومان/سالانه

 1. . پیش ثبت نام و ثبت نام کداقتصادی
 2. ارسال کلیه اظهارنامه های عملکرد و ارزش افزوده
 3. پرداخت کلیه قبوض مالیاتی
 4. ثبت اعتراض و ارسال تا 5 لایحه مالیاتی در سامانه مای تکس
 5. ثبت نام در سامانه مودیان
 6. تا 25 ساعت مشاوره تلفنی
 7. پاسخ جامع و کامل به 100 سوال مهم مالیاتی در پیام رسان می شود.