کتاب گنجینه مالیات (1)

گنجینه مالیات (1)
گنجینه مالیات (1)

امروزه یکی از مهمترین مسائل جامعه ما مباحث مالیاتی است. از قوانین و مقررات مختلفی که هرچندوقت یکبار در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود تا اخبار و اطلاعات ضد ونقیضی که هرچندروز یکبار منتشر می‌گردد.‌
همه مردم خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیرمستقیم به نحوی درگیر مالیات شده اند.
باوجود اینکه اکثر فعالان اقتصادی ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی شده اند اما بسیاری از ایشان از تکالیف قانونی خود باخبر نبوده و این مسئله می‌تواند کسب و کار آنها را با آسیب‌های جدی روبه رو کند.
اکثر کتاب‌ها و منابع حاضر فقط برای متخصصین این امر نگارش شده و قابل استفاده برای متولیان کسب و‌کار و صاحبان مشاغل کشور نمی‌باشد.‌
به دلیل کمبود منابع مالیاتی ساده و قابل فهم برای عموم، نگارنده این مجموعه ترغیب به نگارش و گردآوری مجموعه‌ای گردید تا علاوه بر برطرف کردن دغدغه صاحبان کسب و کار، منبعی قابل اتکا برای متخصصین این حوزه باشد؛ زیراکه از یک طرف خواننده عام را با طرح پرسشهای فرضی و صمیمانۀ پرسشگر و پاسخ‌های عامیانه و قابل درک مشاور روبه رو می‌سازد و از طرف دیگر متخصصان، مشاوران و ماموران مالیاتی و همچنین اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را با مستندسازی‌های خود راهنمایی می‌کند.
این کتاب به هفت بخش کلی به شرح ذیل با تعدادی پرسش و پاسخ مرتبط با عنوان اصلی تقسیم شده است.
1. سوالات مالیات عملکرد
2. سوالات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
3. سوالات مالیات بر ارزش افزوده
4. سوالات متفرقه مالیاتی
5. فرایندهای اجرایی مالیات
6. نحوه رسیدگی، بخشودگی، تقسیط و قطعی سازی در سازمان مالیاتی
7. برخی قوانین و مقررات پرکاربرد
بعد از هر پرسش و پاسخ، حتی المقدرو به قوانین و مقرارت مرتبط اشاره گردیده است تا استفاده کنندگان در صورت نیاز و ضرورت بتوانند در سریعترین زمان ممکن و بدون نیاز به منبع خارجی دیگر، نسبت به مستندسازی پرونده مالیاتی مرتبط اقدام نمایند.
این اطمینان به خوانندگان و استفاده کنندگان محترم داده می‌شود که کلیه قوانین و مقررات که در جدولِ بعد از پاسخ به پرسش‌ها یا در بخش پایانی کتاب گنجانده شده، همگی از سایت‌های معتبر قوانین و مقررات کشور از جمله بخش قوانین و مقررات سایت اصلی سازمان امور مالیاتی کشور دریافت گردیده است.
در برخی مستندسازی‌های موضوعات مهم، وقت زیادی صَرفِ کنار هم قراردادن موارد مرتبط با سوال و پاسخ مورد نظر شده و از این بابت نوعی نگاه موضوع محورانه رعایت گردیده است.
در ابتدا و برخی قسمت‌های کتاب از شیوه داستانی و روایی برای همراهی بهتر با خواننده استفاده شده است.
موضوعات این کتاب از مباحث مالیات عملکرد سالانه با موارد مرتبط با تراکنش‌های بانکی که از مهمترین سوالات چندسالۀ اخیر اشخاص بوده آغاز و به صورت پرسش‌ و پاسخ‌های مرتبط با هر موضوع ادامه پیدا کرده است. پس از آن پرسش و پاسخ‌های مرتبط با پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و سپس موارد مرتبط با ارزش افزوده پاسخ داده شده است. بعد از آن به ترتیب، سوالات متفرقه مالیاتی، فرایندهای اجرایی مالیات، نحوه رسیدگی، بخشودگی، تقسیط و قطعی سازی در سازمان مالیاتی بیان گردیده و در آخر قوانین و مقررات پرکاربرد عنوان شده است.
از مهمترین مزایای این کتاب می‌توان به بخش فرایندهای اجرایی مالیات اشاره نمود. این بخش که در برخی موارد به دلیل ارتباط موضوعی در داخل بخش‌های دیگر گنجانده شده از جمله مواردی است که برای اشخاصی که فرایندهای اجرایی را انجام می‌دهند قابلیت استفادۀ فراوانی را دارد.