مزایای ثبت نام در سامانه مودیان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:ثبت نام در سامانه مودیان چه مزایایی دارد؟

پاسخ :

ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و رعایت قانون مرتبط علاوه بر اینکه باعث می‌شود مشمول جرائم مربوطه نگردید، امکان استفاده از مزایایی مانند عدم لزوم نگهداری دفاتر و اسناد و مدارکی که در سامانه ثبت گردیده و عدم مراجعه ماموران مالیاتی به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک و رسیدگی به آنها را برای شما فراهم می‌نماید.
با تشخیص سازمان و مطابق دستورالعمل صادره، بدهی مالیات بر ارزش افزوده شما را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن ‌باشد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق می‌نماید.
در صورتی که برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کنید، یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری کرده باشید و هیأت حل اختلاف مالیاتی تایید نماید، حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهید بود.
پس از انقضای سه سال فوق در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده۲۱- به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به‌تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی نموده و کلیه جریمه‌های متعلقه را به مدت سه‌سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده(۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیأت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.