موارد عدم مشمول ارسال معاملات

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا مواردی هست که کلا مشمول ارسال معاملات آنها نباشم؟

پاسخ :

بله، موارد زیر، نیاز به ارسال صورت معاملات ندارند:

1. حقوق و دستمزد

2. شارژ ساختمان و آبونمان

3. سود و کارمزد و جریمه بانک

4. مالیات و عوارض و جریمه و خسارت پرداختی به ادارات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده)

5. حق عضویت

6. هدایای و جوائز بلاعوض

7. سود سهام

8. خرید و فروش سهام

9. خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار

 
منبع

فصل پنجم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169:

ماده 13: موارد عدم شمول ارسال فهرست معاملات
1. خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار
2. خرید و فروش سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام یا سهم الشرکه
3. سود و کارمزد و جریمه‌های بانک ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و صندوق‌های قرض الحسنه
4. سود سهام و سهم الشرکه
5. ح-ق ع-ضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انج-من‌ها وتشک-ل‌های غ-یردولتی دارای م-جوز از م-راج-ع ذی صلاح
6. کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض
7. مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه‌های اجرائی پرداخت می‌گردد.
8. حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم
9. وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان محل فعالیت و آبونمان‌های پرداختی.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.