اتمام مهلت اجاره محل و تکالیف مرتبط در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:مدت اجاره تمام شده و مغازه جدیدی اجاره کرده ام، نیاز است به سازمان اطلاع دهم؟

پاسخ :

بله، شما در صورتی پیش آمدن موارد ذیل مکلفید ظرف 10 روز به سازمان یا شرکت معتمد اعلام نمایید:
1. تغییر شغل
2. تغییر محل فعالیت
3. تغییر مالکیت
4. تغییر اجاره

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده۱۴- اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب‌وکار اقدام می‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام‌شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.
ماده 22- تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
ث - عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (000.000.10) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

Title Element

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.