عواقب عدم انجام تکالیف قانونی کارفرمای حقیقی نسبت به کسر مالیات حقوق پرسنل

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:اگر مالیات حقوق پرسنل خودم را کسر نکنم یا دیر پرداخت کنم و یا لیست ندهم چه می‌شود؟

پاسخ :

مشمول دو نوع جریمه مالی می‌شوید:
1. عدم ارسال لیست حقوق در موعد مقرر (جریمه آن ۲ % از حقوق ‌پرداختی است.)
2. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر (که 10 درصد از اصل مالیات جریمه ثابت و 2.5 درصد از اصل مالیات جریمه متغیر دارد. جریمه اخیر با توجه به متغیر بودن آن با افزایش تاخیر ماهانه، افزایش می‌یابد.)

 

پاسخ تکمیلی
داستانک
منبع

قانون مالیات‌های مستقیم
ماده ۱۹۷ - نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتیکه از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ % حقوق ‌پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱ % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
ماده ۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم ‌درصد (۵/۲ %) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.
چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم‌ درصد (۵/۲ %) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.