تعریف کارگروه راهبری سامانه مودیان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:منظور از “کارگروه راهبری سامانه مودیان” چیست و چه کمکی به من می‌کنند؟

پاسخ :گستردگی و ارتباط سامانه مودیان با بسیاری از سامانه‌های دیگر در سایر ارکان دولت از یک طرف و لزوم تسریع رفع موانع و مشکلات احتمالی پیش روی سازمان به منظور هرچه بهتراجرا نمودن این قانون از طرف دیگر، باعث شد کارگروهی تعیین گردد تا:
1. در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی سیاستگذاری نماید.
2. هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط ایجاد نماید.
3. استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات را تدوین نماید.

نمایندگان این کارگروه شامل نمایندگان تام الاختیار به شرح ذیل می‌باشند:
1. سازمان امور مالیاتی کشور
2.وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
3. وزارت صنعت، معدن و تجارت
4. وزارت اطلاعات
5. بانک مرکزی

نمایندگان فوق باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان مالیاتی تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء می‌باشد.
پاره‌ای از مسئولیت‌های این کارگروه به قرار ذیل است:
1. تعیین ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه‌ مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط
2. نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان
3. تشخیص مراجع ذی‌ربط برای صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب‌وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی
4. مشخص نمودن نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید سازمان
5. مشخص نمودن شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی
6. نظارت بر حسن اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
7. ارائه گزارش شش‌ماهه عملکرد سازمان در خصوص نحوه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع

موارد متعدد استفاده از کارگروه راهبری سامانه مودیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان:

ماده۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به‌کار می‌روند:
ح - کارگروه راهبری سامانه مؤدیان: به‌منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات، در چهارچوب ملی تعامل‌پذیری اطلاعات، کارگروهی با حضور نمایندگان تام­الاختیار سازمان و وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «صنعت، معدن و تجارت» و «اطلاعات» و بانک مرکزی تشکیل می‌شود. نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاه‌های اجرائی مذکور انتخاب شوند. کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مصوبات این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء می‌باشد.
ماده 3 - تبصره۳ - مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه ‌مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری می‌باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی می‌نمایند. ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه‌ مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط، نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می‌شود.
ماده ۱۶- مراجع ذی‌ربط مکلفند ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، فرآیند مربوط به صدور، تجدید، تمدید، اصلاح یا ابطال پروانه کسب‌وکار، کارت بازرگانی و مجوز فعالیت‌های اقتصادی را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که هرگونه شروع فعالیت اقتصادی جدید، تغییر نوع فعالیت، تغییر مالک یا مالکان، تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب‌و‌کار اشخاص، بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مؤدیان امکان‌پذیر نباشد. تشخیص مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد، با کارگروه راهبری سامانه مؤدیان است.
ماده۲۰- سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را رعایت کرده و از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان استفاده می‌کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده مستثنی کند.
ماده۲۶- سازمان می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان، تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف مدت شش‌ماه از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش‌ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.