جریمه و مجازات کتمان درآمد

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:کتمان درآمد جریمه و مجازاتی دارد؟

پاسخ :
بله هم جریمه مالی دارد و هم مجازات. چنانچه شما فروش یا درآمدی داشته باشید که آن را در اظهارنامه مالیاتی خود بروز ندهید و آن را کتمان نمایید و یا هزینه‌ای که متحمل نشده اید را در اظهارنامه درج نمایید، فقط در صورتی که برای واحد مالیاتی رسیدگی کننده احراز شود تاکید می‌کنم چنانچه احراز شود و تردیدی در کتمان این درآمد یا فروش نباشد، (یا تردیدی در غیرواقعی بودن انجام هزینه توسط شما نباشد) آنگاه واحد مالیاتی می‌تواند پس از محاسبه مالیات این درآمد کتمان شده، (یا هزینه غیرواقعی) 30 درصد از آن را به عنوان جریمه غیرقابل بخشودگی مطالبه نماید. دقت کنید که این جریمه غیرقابل بخشش است.
اگر برای شما این سوال پیش آید که واحد مالیاتی از کجا می‌تواند احراز کند که کدام درآمدها کتمان شده است، می‌توان گفت با بررسی اطلاعات مختلف ارسالی در سامانه‌های مالیاتی، بررسی اسناد و مدارک مودی، تراکنش‌های بانکی تجاری، بررسی سیستم حسابداری شرکت، گردش مواد و کالا و سایر موارد می‌تواند به درآمدهای کتمان شده مودی دسترسی یابد.
اما در مورد مجازات کتمان درآمد، در بند 2 ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، مرتکبین به اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن را به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌نماید.
مجازات‌های درجه شش طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل است:
• حبس بیش از شش ماه تا دو سال
• جزای نقدی بیش از شصت میلیون (6۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست و چهل میلیون (240.۰۰۰.۰۰۰)ریال
• شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
• انتشار حکم قطعی در رسانه ها
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

 

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 192 - در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده
5 - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 - خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور[1] و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.