تاریخ اجرایی شدن قانون دائمی ارزش افزوده

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:از چه تاریخی قانون ارزش افزوده جدید اجرایی شد؟

پاسخ :باتوجه به اینکه تاریخ ابلاغ این قانون 13/04/1400 می‌باشد و تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون 6 ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور است، بنابراین تاریخ اجرای آن 13/10/1400 می‌باشد.

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ماده۴۷‌- پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول ‏مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مؤدیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مؤدی، ‏قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.‏
ماده۵۷‌- این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تبصره‌- تا تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می­ شود و ‏لازم‌الاجراء است.‏

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.