نحوه برخورد با برگه های مالیاتی ابلاغی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:برگ تشخیص و مطالبه به من ابلاغ شده، چه کنم؟

پاسخ کلی

اگر مبلغ مالیات را که در برگ تشخیص درج شده قبول دارید که نسبت به پرداخت یا درخواست تقسیط آن اقدام نمایید در غیراینصورت، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ثبت اعتراض در سامانه یا ثبت اعتراض در اداره مالیاتی اقدام کنید. پس از آن و در بازه 45 روز از ثبت اعتراض پیگیری نمایید تا با مسئول مربوطه که معمولاً با عنوان ممیز کل یا رئیس امور یا حسابرس کل مالیاتی شناخته می‌شود، صحبت نموده، اسناد و مدارک خود را ارائه نمایید. پیشنهاد این است که تا می‌توانید در همین مرحله با ایشان توافق نموده تا پرونده شما مختومه گردد. در صورتی که با ایشان توافق نکردید پرونده شما به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع می‌گردد. بنابراین باید منتظر بمانید تا برگ دعوت به هیات بدوی به شما ابلاغ گردد. بعد از ابلاغ و مشخص شدن وقت هیات، لایحه دفاعیه خود را به همراه مدارک و مستندات آماده نمایید. در زمان و مکان تعیین شده در هیات مورد نظر حاضر گردیده و ضمن تقدیم لایحه دفاعیه و ثبت آن، نسبت به ارائه توضیحات تکمیلی و قانع کردن هیات اقدام نمایید. پس از آن منتظر بمانید تا رای هیات به شما ابلاغ گردد. پس از ابلاغ رای هیات بدوی در صورتی که آن را قبول کردید می‌توانید با مراجعه به اداره مالیاتی، قبول خود را اعلام کرده و نسبت به پرداخت یا تقسیط مالیات اقدام نمایید.
در صورت عدم پذیرش رای هیات بدوی می‌توانید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به اعتراض به رای هیات مذکور و درخواست حضور در هیات تجدیدنظر اقدام نمایید.
پس از ابلاغ دعوتنامه شرکت در هیات تجدید نظر لایحه دفاعیه و مدارک و مستندات مورد نیاز را آماده کرده و در زمان و مکان اعلام شده به هیات تجدیدنظر تحویل داده و توضیحات لازم را بدهید. بعد از برگزاری جلسه هیات تجدید نظر منتظر بمانید که رای هیات مذکور ابلاغ شود.
پس از ابلاغ رای هیات تجدید نظر در صورت پذیرش می‌توانید نسبت به پرداخت اقدام نموده و درصورت عدم پذیرش به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایید.

پاسخ تکمیلی

پس از ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه دو وضعیت پیش خواهد آمد:
1. موارد مندرج در برگه و مالیات در نظر گرفته شده را قبول دارید.
2. موارد مندرج در برگه و مالیات را قبول ندارید.
در صورت اول، با مراجعه به سامانه مربوطه یا اداره مالیاتی ذیربط نسبت به پرداخت یا تقسیط مالیات اقدام نموده و پرونده خود را مختومه نمایید.
چنانچه موارد مندرج در برگ تشخیص یا مطالبه را قبول ندارید می‌توانید ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ثبت اعتراض (تقاضای رسیدگی مجدد) در سامانه یا تحویل متن اعتراض به اداره مالیاتی ذیربط اقدام نمایید. توجه نمایید که در پایان متن اعتراض خود حتماً قید نمایید که "در صورتی که به هر علت اختلافات ایجاد شده مذکور در این مرحله حل نگردید، خواهشمند است موضوع جهت بررسی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردیده و نماینده‌ای از اتحادیه..... (یا نماینده‌ای از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر به انتخاب دیگر به انتخاب شما) از طرف اینجانب در جلسه هیات یا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی آتی حضور داشته باشد.
بعد از ثبت اعتراض یا تقاضای رسیدگی مجدد و بررسی مورد اعتراض توسط مسئول مربوطه (معمولاً حسابرس کل مالیاتی که قبلاً ممیز کل نامیده می‌شد، پرونده را بررسی می‌نماید.) اداره مالیاتی دعوتنامه‌ای را به منظور برگزاری جلسه با حضور مسئول مربوطه به شما ابلاغ می‌نماید. مهلت رسیدگی به پرونده در این شرایط نباید بیش از 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض باشد. سه 3 وضعیت ممکن است پیش آید:
1. مسئول مربوطه دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی می‌داند، بنابراین اعتراض را وارد دانسته و مندرجات برگ تشخیص را رد نموده و مالیات صفر می‌گردد.
2. در صورتی که مسئول مربوطه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص می‌نماید. (در واقع سود را کاهش و به تبع آن مالیات نیز کاهش می‌یابد.)
3. مسئول مربوطه هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی شما را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
در صورت بند 2 فوق (کاهش مالیات) دو حالت می‌تواند به وجود آید:
1. اگر شما نظر مسئول مربوطه را قبول کردید که مالیات با همین عدد قطعی می‌گردد.
2. در صورتی که نظر مسئول مربوطه را قبول نکردید، پرونده برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض شما (مؤدی)، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 238 - در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.
مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.
تبصره 1 - دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.
تبصره 2 - در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.