نحوه رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مالیاتی توسط مسئول رسیدگی یا ممیزکل

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:مسئول رسیدگی به اعتراضات (معمولاً ممیزکل) چگونه به اختلافات مالیاتی رسیدگی می‌کند؟

پاسخ :بعد از ثبت اعتراض یا تقاضای رسیدگی مجدد و بررسی مورد اعتراض توسط مسئول مربوطه (معمولاً حسابرس کل مالیاتی که قبلاً ممیز کل نامیده می‌شد، پرونده را بررسی می‌نماید.) اداره مالیاتی دعوتنامه‌ای را به منظور برگزاری جلسه با حضور مسئول مربوطه به شما ابلاغ می‌نماید. مهلت رسیدگی به پرونده در این شرایط نباید بیش از 45 روز از تاریخ ثبت اعتراض باشد. سه 3 وضعیت ممکن است پیش آید:
1. مسئول مربوطه دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی می‌داند، بنابراین اعتراض را وارد دانسته و مندرجات برگ تشخیص را رد نموده و مالیات صفر می‌گردد.
2. در صورتی که مسئول مربوطه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص می‌نماید. (در واقع سود را کاهش و به تبع آن مالیات نیز کاهش می‌یابد.)
3. مسئول مربوطه هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی شما را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید موضوع را مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
در صورت بند 2 فوق (کاهش مالیات) دو حالت می‌تواند به وجود آید:
1. اگر شما نظر مسئول مربوطه را قبول کردید که مالیات با همین عدد قطعی می‌گردد.
2. در صورتی که نظر مسئول مربوطه را قبول نکردید، پرونده برای رسیدگی به مابه‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض شما (مؤدی)، به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود.

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 238 - در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌‌تواند ظرف سی ‌روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

 مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می‌‌شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف‌ مهلتی که بیش از چهل و پنج ‌‌روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند‌، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل ‌شده، قطعی است. در غیر این‌ صورت برای رسیدگی به مابه ‌التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌‌شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره 1 - دستورالعمل اجرائی این ماده ‌با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌‌رسد.

تبصره 2 - در مواردی که مودی اطلاعات مربوطه را از طریق سامانه مودیان اظهار کرده باشد، مطابق احکام قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی رفتار خواهد شد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.