نحوه تعیین کداقتصادی یک مودی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:نیاز به دریافت کداقتصادی دارم، کداقتصادی من چند هست؟

پاسخ :کد یا شماره اقتصادی شماره‌ای است که از طریق ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی و برای هرکسب و کار صادر می‌شود. دقت کنید که کد اقتصادی که سازمان مالیاتی در حال حاضر برای مشاغل انفرادی صادر می‌کند، کدی 14 رقمی است که 10 رقم اول از سمت چپ کد ملی شخص است و 4 رقم آخر هم کد شعبه.
برای مثال برای شخصی با کد ملی 0051234567 به احتمال زیاد اولین کداقتصادی صادره 00512345670001 خواهد بود.
برای مشاغلی که به صورت شراکتی ثبت نام انجام داده اند نحوه تعیین کداقتصادی به ترتیب فوق نخواهد بود.

 

منبع

بخش‌هایی از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم

تعاریف
ه) شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اختصاص داده می‌شود.
ن) کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام مودی و شماره اقتصادی وی که از طرف سازمان صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قرار داده می‌شود.
ماده 3) صاحبان مشاغل برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت نام می‌شوند.
ماده 6) در مورد اشخاص حقوقی( به استثنای اشخاص موضوع ماده 2 قانون) شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی آنها محسوب می‌شود. برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل، سازمان موظف است پس از ثبت نام برای آنها شماره اقتصادی بر مبنای شناسه یا شماره ملی آنها صادر و ابلاغ نماید.
ماده 7) مادامی که برای اشخاص موضوع ماده 2 قانون و صاحبان مشاغل شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده نمایند.
ماده 17) در موارد ذیل شماره اقتصادی باطل می‌گردد:
فوت اشخاص حقیقی
اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی
انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و اعلام ختم تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز فعالیت
صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال شماره اقتصادی

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.