نحوه تقسیط مالیات

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:می خواهم مالیاتم را تقسیط کنم، چقدر به من فرصت می‌دهند؟

پاسخ :

در صورتی که:
1. قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نباشید.
2. برگ مالیات قطعی به شما ابلاغ شده باشد.
3. درخواست تقسیط خود را با ذکر تعداد ماه‌های درخواستی به اداره مالیاتی ارائه نمایید.
اداره مالیاتی
1. مطابق آخرین بخشنامه تقسیط مالیاتی و مطابق اختیاراتی که دارد (که این اختیارات با توجه به قانون بیش از سه سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی نیست)
2. با در نظر گرفتن شرایط شغلی شما و به میزانی که تشخیص می‌دهد می‌تواند با درخواست شما موافقت نموده و یا تعداد ماه‌های درخواستی شما را کاهش داده و همان را تایید نماید.
در این صورت شما ملزم به صدور چک برای هر ماه به ترتیبی که اداره مالیاتی مقرر می‌نماید خواهید بود.

نکته مهم: طبق قانون، امکان تقسیط تا سقف سه سال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی می‌باشد؛ اما ممکن است این سقف در قوانین دیگر و برای گروهی از مودیان مانند تولیدی‌ها تغییر نماید؛ به عنوان نمونه ممکن است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی که مصوباتش به مثابه قانون است اعلام گردد که زمان شروع تقسیط 60 ماهه برای واحدهای تعطیل، همراه با یک سال تنفس، از زمان تعیین تکلیف پرونده متقاضی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌باشد.

 

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک­جا ‌نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.