نحوه ثبت نام مجدد مالیاتی در صورت تغییر محل فعالیت

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:برای تغییر آدرس اقامتگاه قانونی در ثبت نام (مکان محور و مجوز محور)، چه اقدامی باید انجام دهم؟

پاسخ :

با توجه به اینکه صاحبان مشاغل مکلف به ثبت نام، می‌بایست برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، جداگانه در نظام مالیاتی ثبت¬ نام نمایند لذا تغییر در شماره پستی و آدرس در پرونده الکترونیک برای ثبت نام‌های مکان محور جایز نبوده و لازم است مودی یک ثبت نام جدید با اطلاعات نشانی صحیح انجام دهد. در خصوص مودیان حقوقی امکان تغییر آدرس پستی وجود دارد.

نکته: مودیانی که بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم فعالیت آن‌ها مکان محور نمی‌باشد در صورت تغییر آدرس می‌بایست به اداره امور مالیاتی مربوطه جهت ویرایش آدرس ثبت نام الکترونیک مراجعه نمایند و نیاز به ثبت نام جدید برای این گروه از مودیان نمی‌باشد.فهرست عناوین شغلی که فعالیت آن‌ها مجوز محور است، با توجه به اهمیت و فراوانی شاغلین به شرح ذیل می‌باشد.

پزشکان (تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیرا پزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز ان‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر شده است.)

وکلای دادگستری

مهندسان ناظر

کارشناسان رسمی دادگستری

بازرگانان (دارندگان کارت بازرگانی)

حسابداران رسمی

 
خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.