نحوه درخواست تغییر زمان و مکان جلسه هیات حل اختلاف

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا می‌توانم درخواست تغییر زمان و مکان جلسه هیات حل اختلاف را داشته باشم؟

پاسخ :در صورتی که:
1. درخواست کتبی خود را با کامل کردن فرم مربوطه با دلایل موجه ارائه نمایید.
2. مدارکی که دلالت بر موجه بودن درخواست دارد ارائه نمائید.
3. مسئول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی موافقت نماید. (فقط یک بار مجاز است، برای بار دوم در موارد استثناء با موافقت مدیرکل)
تعیین مکان جلسه بر عهده دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی است.

 

منبع

دستورالعمل دادرسی مالیاتی
بند 17- تجدید وقت جلسات هیأت
- هر گاه به هر علتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد لازم است ظرف مدت یک هفته، وقت جلسه بعدی به مودی و واحد مالیاتی ابلاغ شود.
بند 18- تغییر زمان جلسه رسیدگی
تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت، بنا به درخواست کتبی مودی برابر فرم مربوط و با تسلیم مدارک و دلایل موجه، پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بارمجازخواهدبود. (در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل مربوطه خواهد بود.)
تبصره- حکم این ماده شامل مواردی که عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره 1 ماده 244 ق.م.م باشد، نخواهد بود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.