نحوه مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ شده

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: در کجا می‌توانم اوراق ابلاغ شده ام را مشاهده نمایم؟

پاسخ مختصر:

امکان مشاهده اوراق ابلاغ شده در کارپوشه شما از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی (مای تَکس https://my.tax.gov.ir/) فراهم خواهد بود.
در سامانه مودیان خواهید توانست موارد ذیل را انجام دهید:
1. ثبت اعتراض توسط مؤدی
2. انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) ماده 244 (یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای‌اسلامی شهر)
3. ارائه هرگونه لایحه به هیاتهای حل اختلاف
4. مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز
5. ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات
6. اطلاع از نتایج دادرسی
7. و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

تبصره۲ ماده 25- در خصوص مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، سازمان مکلف است اوراق ابلاغ شده به مؤدی را در کارپوشه وی نیز بارگذاری نماید.
تبصره۹‌ ماده 50- پس از استقرار سامانه مؤدیان، ثبت اعتراض توسط مؤدی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیاتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیات، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می‌شود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.