معافیت مهم حقوق بگیران از مالیات

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:پرسنل من چه معافیت‌های مهمی دارند تا بتوانم بیشتر به آنها کمک کنم؟

پاسخ :

مهمترین معافیت‌های حقوق بگیران به شرح ذیل است:

1. عیدی سالانه و پاداش آخر سال (به اندازه یک معافیت ماهانه است، مثلاً اگر معافیت ماهانه 5 میلیون تومان باشد، عیدی دریافتی حقوق بگیر تا 5 میلیون تومان معاف و مابقی مشمول مالیات می‌شود.) 

2. مزایای غیرنقدی (به اندازه دو معافیت ماهانه است، مثلاً اگر معافیت ماهانه 5 میلیون تومان باشد، مزایای غیرنقدی دریافتی حقوق بگیر تا 5 میلیون تومان معاف و مابقی مشمول مالیات می‌شود.) 

3. حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

4. درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

5. هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

6. ‌حقوق بازنشستگی و سایر موارد که در ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است.

 
منبع

ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم - درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است.
۵ -‌حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.
۶ - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.
۸ - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد‌استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
۹ - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.
۱۰ - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۱ - خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
۱۲ - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا بوسیله حقوق ‌بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد ‌اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
۱۳ - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
۱۴ - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.