صدور یا عدم صدور فاکتور برای کشاورزان و دامداران و ارسال معاملات ایشان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا برای کشاورزان و دامداران فاکتور صادر کنم؟ صورت معاملات آنها را ارسال کنم؟

پاسخ :

فاکتور باید صادر کنید ولی نیاز نیست که شماره اقتصادی ایشان را در فاکتور قید نمایید.
صورت معاملات:
1. اگر از آنها خرید داشته اید می‌توانید خریدها را به صورت مجموع ارسال نمایید.
2. اگر به آنها فروش داشته اید می‌بایست به جز کد اقتصادی کلیه اطلاعات دیگر ایشان را در سامانه تکمیل نمایید.

منبع

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات‌های مستقیم شماره: 200/3949/46378 تاریخ:18/03/1395

فصل سوم: نحوه صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادی

ماده 8) اشخاص حقوقی­و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.
تبصره 1- چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت­نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
ماده11 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات‌های مستقیم شماره: 200/3949/46378 تاریخ:18/03/1395
مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می‌توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.