مالیات اتباع بیگانه

***

نوع : دستورالعمل       شماره : 4917         تاریخ : 1377/02/21  

بقرار اطلاع مالیات برحقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتا برمبنای جداول تعیین شده توسط وزارت کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد , در حالیکه اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق , فوق العاده شغل جهت اشتغال در ایران , تامین مسکن و اتومبیل , شهریه فرزندان , بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می باشد . متاسفانه در طی چند سال گذشته , کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است . لذا بمنظور رعایت عدالت مالیاتی , جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت المال و ایجاد شرایط مناسب برای تشخیص مالیات بردرآمد اشخاص مذکور مقرر می دارد :

۱)

به کلیه کارفرمایان اینگونه اشخاص ابلاغ نمایند که قرارداد رسمی استخدام کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . قراردادهای مذکور (ممکن است بصورت ” حکم استخدام برای شغل معین ” نیز باشد ) باید به تائید مقامات مسئول در موسسه اصلی , و امضاء آنها به تائید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد .

2)

نظر باینکه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است , لذا به کارفرمایان ذیربط حداکثر تا تاریخ 31/4/77 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود . البته تا انقضاء مهلت مذکور در صورتیکه مدارک معتبر و متقن در دست نباشد , باید مالیات حقوق به روش مرسوم بعنوان علی الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرارگیرد .

3)

بمنظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا , و مالیات پرداختی صادر و پس از تائید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود , از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود .

4)

ضوابط تشخیص علی الراس متعاقبا اعلام خواهد شد .

مالیات اتباع بیگانه

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.