عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط مشتری در صنف مشاور املاک

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: دفتر پیشخوان دارم و مشتری مالیاتی نمی‌دهد که بخواهم به اداره مالیات پرداخت کنم، راهکار چیست؟

پاسخ مختصر:

شما مشمول فراخوان مرحله چهارم که تاریخ اجرای آن (01/07/1389) است به شرح بند ذیل می‌باشید:
6. صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک؛
مطابق فراخوان فوق کلیه بنگاه‌های معاملات املاک از 01/07/1389 مکلف به ثبت نام و انجام تکالیف در نظام مالیاتی ارزش افزوده هستند. مطابق قوانین موجود شما می‌بایست نسبت به وصول ارزش افزوده اقدام نمایید و به هر دلیل این مالیات را وصول نکنید مجرم محسوب می‌گردید.
تفاوتی بین اصل خدمات (کمیسیون) شما و ارزش افزوده وجود ندارد. اگر مشتریِ شما هریک از این مبالغ را (کمیسیون و کارمزد شما یا ارزش افزوده قانونی را) طبق تعرفه و قانون پرداخت ننماید؛ شما می‌توانید از طریق مراجع قانونی نسبت به الزام شخص برای پرداخت آن اقدام نمایید.

منبع

ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم - موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.