ارسال صورت معاملات و صدور فاکتور برای کسانی که در نطام مالیاتی ثبت نام نیستند

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا برای آنهایی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند فاکتور صادر کنم؟ صورت معاملات آنها را ارسال کنم؟

پاسخ :

فاکتور باید صادر کنید ولی نیاز نیست که شماره اقتصادی ایشان را در فاکتور قید نمایید.
صورت معاملات:
1. اگر از آنها خرید داشته اید می‌توانید خریدها را به صورت مجموع ارسال نمایید.
2. اگر به آنها فروش داشته اید می‌بایست به جز کد اقتصادی کلیه اطلاعات دیگر ایشان را در سامانه تکمیل نمایید.

منبع

تبصره1 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

منبع

تبصره1 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

منبع

ماده11 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 - مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می‌توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.