معافیت مالیاتی مشارکت در تولید

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:شراکت در تولید معافیت مالیاتی دارد؟

پاسخ :اگر شما مبلغی وجه نقد به یک بنگاه تولیدی بدهید و با او قراردادی در قالب عقود مشارکتی منعقد کنید، در صورتی که این مبلغ برای تأمین مالی پروژه – طرح و سرمایه در گردش بنگاه تولیدی استفاده شود، تا میزان سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوید. البته تا دو سال نمی‌توانید این مبلغ را خارج کنید و در صورت خروج به تناسب مبلغ خارج شده مالیات میزان معافیت را می‌بایست پرداخت نمایید.

 

منبع

ماده ۱۳۸مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
تبصره ۱- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌شود.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.