تشکیل پرونده مالیاتی برای اشخاصی که به صورت سیار کار می کنند

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:من به صورت سیار کار می‌کنم، آیا نیاز هست که تشکیل پرونده مالیاتی بدهم؟

پاسخ :

بین شخصی که به صورت سیار کار می‌کند و شخصی که مغازه و مکان ثابتی برای فعالیت شغلی خود دارد تفاوتی وجود ندارد.
هرشخصی که فعالیت اقتصادی و تجاری دارد ملزم به ثبت نام در سامانه‌های مالیاتی می‌باشد مگر اینکه نوع فعالیت وی دارای معافیت خاص مالیاتی باشد؛ مانند کشاورزان و دامداران که در حال حاضر نیاز به ثبت نام در نظام مالیاتی را ندارند.

منبع

تبصره 3 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم: صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.
عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده‌ درصد (۱۰٪) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و‌معافیت‌های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط‌ پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.A

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.