موارد مالیاتی برای صدور یا تمدید مجوز فعالیت

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:برای صدور یا تمدید مجوز فعالیت چه کارهای مالیاتی دارم؟

پاسخ :مرجع صدور یا تمدید مجوز از اداره مالیاتی بابت بدهی شما استعلام می‌کند. به منظور عدم ایجاد مشکل در پاسخ به استعلام مذکور پیشنهاد می‌گردد قبل از درخواستِ مرجع صدور مجوز موارد زیر را انجام دهید:
1. تشکیل پرونده یا تکمیل ثبت نام مالیاتی از طریق پرتال ثبت نام و خدمات جامع الکترونیک مالیاتی یا سامانه مای تَکس
2. تسویه بدهی مالیاتی در صورت بدهکاری
3. صدرو و پرداخت قبض از طریق سامانه مالیاتی یا اداره مالیات ذیربط به مبلغ 10 هزار تومان برای صدور مجوز یا پروانه فعالیت و پرداخت مبلغ 5 هزار تومان برای تمدید یا تجدید مجوز یا پروانه فعالیت (از نظر مقررات فعلی چنانچه مبلغ مذکور در زمانی که استعلام شما به اداره مالیاتی ارسال می‌شود پرداخت نشده باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند لکن این مبلغ نهایتاً و با صدور یا تمدید مجوز فعالیت می‌بایست توسط شما پرداخت گردد.)

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 186- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
ماده 46
11-از جواز تأسیس، کارت شناسایی­ واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های­کسب و کار، بابت‌ صدور مبلغ یکصد هزار (100,000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50,000) ریال.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.