شرط عدم رسمیت جلسه هیات حل اختلاف

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:در چه صورت جلسه هیات حل اختلاف رسمیت ندارد؟

پاسخ :در صورتی که حتی یک نفر از اعضای هیات حل اختلاف در جلسه حضور نداشته باشد، جلسه رسمیت ندارد.

 

منبع

بند 37 دستورالعمل دادرسی مالیاتی
شرط رسمیت جلسات هیأت
جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو هیأت رسمی است، لذا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان مذکور مراتب می‌بایست ذیل صورتجلسه قید شده و پرونده جهت تعیین وقت مجدد عودت شود. رای هیأتهای مزبوربا اکثریت آراء، قطعی و لازم الاجرا است،لیکن نظر اقلیت باید درمتن رای قید گردد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.