منظور از کارپوشه در سامانه مودیان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: منظور از کارپوشه در سامانه مودیان چیست؟

پاسخ مختصر:

فضایی است مجازی که در آن فضا، اطلاعات میان مودی و سازمان تبادل می‌گردد. برای دسترسی به این کارپوشه باید به سامانه مودیان وارد شوید.

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398
فصل اول - تعاریف
ماده۱- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به‌کار می‌روند:
پ - سامانه مؤدیان: سامانه‌ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ­ای اختصاص‌یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می­شود. مؤدیان می­توانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم‌افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه ­های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده‌باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. مرجع نهائی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی، سامانه مؤدیان می‌باشد.
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
ماده۲۰‌- الف‌- سازمان می‌تواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب‌- مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.