تعداد شغل هایی که در یک مکان می توانند ثبت نام مالیاتی نمایند

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:در یک مکان با یک کدپستی چند شغل می‌توانند ثبت نام مالیاتی داشته باشند؟

پاسخ :

از نظر قوانین مالیاتی منع خاصی وجود ندارد، اما در تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی در صورتی اجازه صدور و اخذ چند پروانه کسب در یک مکان را دارید که مکان‌های مورد نظر واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد شغلی باشند و برای تبصره مورد نظر آیین نامه‌ای مقرر نموده که با توجه به آن آیین نامه عمل خواهد شد.

منبع

تبصره2 ماده 3 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/۱۲/1382: اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.