امکان دریافت یا عدم دریافت مالیات 10 سال گذشته

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا اداره مالیات از 10 سال گذشته من هم می‌تواند مالیات مطالبه نماید؟

پاسخ :خیر، اداره مالیاتی با توجه به توضیحات سوال قبل حداکثر از 6 سال قبل تا زمان فعلی می‌تواند مطالبه مالیات نماید. البته در بحث ارزش افزوده کاملاً متفاوت است و برای مطالبه مالیات ارزش افزوده زمان خاصی تعریف نگردیده است، بنابراین حتی از 10 سالِ گذشته هم می‌توان مالیات ارزش افزوده اخذ نمود. نکته مهم در بحث ارزش افزوده این است که قوانین و مقرراتی در چند سال اخیر ابلاغ شده که برخی محدودیت‌ها را برای رسیدگی به پرونده‌های ارزش افزوده در نظر گرفته است.

 

منبع

قانون مالیات‌های مستقیم
ماده 157 - نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت‌ مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات‌ متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه ‌پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ ‌شود.
تبصره - در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه ‌شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن‌تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون ‌رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.