مشکل عدم درج شماره اقتصادی در صورتحساب

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:اگر در صورتحساب، شماره اقتصادی خودم و طرف معامله ام را درج نکنم مشکلی پیش می‌آید؟

پاسخ :

درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله در صورتحسابی که صادر می‌کنید الزامی است مگر:
1. طرف مقابل مصرف کننده نهایی باشد. (که فروشنده الزامی به درج کداقتصادی خریدار ندارد.)
2. مبلغ صورتحساب کمتر از 5 پنج درصد نصاب معاملات کوچک باشد و فروشنده گروه سوم و جزء مودیان مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده نباشد. (الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده و خریدار نیست.)

منبع

قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 169- تبصره1- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394شماره: 230761 تاریخ:04/12/1394

تبصره 1 ماده 8 اصلاحیه شماره 8840 مورخ 22/01/1401 وزیر امور اقتصادی و دارایی:
در صورتی که نوع خریدار مصرف کننده نهایی است، درج کامل اطلاعات هویتی خریدار الزامی نبوده و کل مبلغ صورتحساب نقدی تلقی می‌شود.

ماده 8 قبل از اصلاحیه شماره 8840 مورخ 22/01/1401 وزیر امور اقتصادی و دارایی
مودیان موضوع این آیین­نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
1- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی‌باشد.

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات‌های مستقیم شماره: 200/3949/46378 تاریخ:18/03/1395

تبصره 1 ماده 8- چنانچه خریدار کالا، خدمت و یا دارایی مکلف به ثبت­نام در نظام مالیاتی نباشد و یا از جمله اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی و یا اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگل­ها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) باشد، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نخواهد بود.
ماده11- مشمولین ارسال فهرست معاملات در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی از اشخاص حقیقی موضوع ماده 81 قانون (فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات) و یا از اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند داشت و می‌توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.