مشکل عدم دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:از برخی مشتریانم ارزش افزوده نمی‌گیرم، طبق قانون مشکلی به وجود می‌آید؟

پاسخ مختصر:

بله، به غیر از اینکه اداره مالیاتی، مالیات و جرائم مالی مرتبط را مطالبه خواهد نمود، شما مطابق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مرتکب جرم شده اید و مشمول مجازات‌های درجه شش می‌شوید. دلیل این امر این است که شما با انجام این کار به اندازه خود، در نظام اقتصادی اختلال ایجاد کرده، موجبات عدم صحیح اجرای قانون را فراهم می‌کنید؛ بنابراین در صورتی که مشمول ثبت نام در نظام ارزش افزوده هستید و مالیات نمی‌گیرید و یا مالیات را از مشتری می‌گیرید و به سازمان مالیاتی در موعد مقرر پرداخت نمی‌کنید، مشمول یک یا چند بند از مجازات‌های درجه شش، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شرح ذیل خواهید شد:
• حبس بیش از شش ماه تا دو سال
• جزای نقدی بیش از شصت میلیون (6۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست و چهل میلیون (240.۰۰۰.۰۰۰)ریال
• شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
• محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
• انتشار حکم قطعی در رسانه ها
• ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
• ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

منبع

ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم-

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:
4- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم)
ماده ۱۹- مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۶
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به شصت میلیون ریال (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و چهل میلیون ریال(۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) تعدیل شد
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
-محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.