مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده کالا

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: من صادر کننده کالا هستم آیا باید ارزش افزوده پرداخت کنم؟

پاسخ مختصر:

خیر، معاف از ارزش افزوده خواهید بود. در صورتی که صادرات کالا به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، (در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد) داشته باشید، مشروط به موارد ذیل از ارزش افزوده معاف خواهید بود و بابت نهاده‌های آنها چنانچه ارزش افزوده‌ای در داخل کشور پرداخت کرده باشید، آن مبلغ ارزش افزوده را می‌توانید دریافت نمایید.
1. صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی باشد.
2. با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی باشد.

نکته ها

1. فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها (بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.
2. استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده‌(۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌


منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ماده۱۰‌- موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:
الف‌- صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
تبصره۱- فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.
تبصره۲- استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده‌(۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.