ماده 119) قانون مالیات های مستقیم

درآمد نقدي و يا غير نقدي که شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به ‌عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي‌نمايد مشمول ‌ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در مادة (131 ) اين قانون خواهد بود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.