منافع ارسال اظهارنامه مالیاتی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:ارسال اظهارنامه مالیاتی چه نفعی دارد؟

پاسخ :
1.
درآمدها و هزینه‌ها و سود و مالیات خود را براساس واقعیت کسب و کار خودتان اعلام می‌نمایید و اداره مالیاتی تا زمانی که خلاف آن را اثبات نکرده قادر به افزایش آن را ندارد.
2. از معافیت سالانه مشاغل بهره مند می‌شوید.
3. مشمول جریمه 30 درصد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌شوید.
4. مرتکب جرم مالیاتی نشده و متخلف محسوب نمی‌شوید و مشمول مجازات‌های مربوطه نخواهید شد.

 

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.