میزان اهمیت ارسال اظهارنامه مالیاتی و نحوه تکمیل آن

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:آیا فقط ارسال اظهارنامه مالیاتی مهم است و یا نحوه تکمیل آن هم اهمیت دارد؟ 

پاسخ :هر دو اهمیت دارد. ارسال اظهارنامه از این جهت اهمیت دارد که اولاً امکان استفاده از معافیت سالانه مشاغل را خواهید داشت (در صورتی که بقیه موارد قانونی مانند اسناد و مدارک و دفاتر را نیز در موعد مقرر ارائه نمایید.) و ثانیاً مشمول جریمه غیرقابل بخشش عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی نمی‌شوید، ثالثاً جرم مالیاتی مرتکب نشده اید.
اما نحوه تکمیل آن هم اهمیت دارد به این معنی که درج ارقام صحیح منطبق با واقعیت کسب و کار شما در اظهارنامه باعث می‌شود که شما کتمان درآمد نداشته، مشمول جریمه غیرقابل بخشش کتمان درآمد نگردیده و مرتکب جرم مالیاتی نیز نگردید.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.