اسناد و مدارکی که باید به اداره مالیاتی ارائه کنید

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:اداره مالیات درخواست اسناد و مدارک کرده، چه باید ارائه کنم؟

پاسخ :

بستگی به گروه شغلی شما دارد، اگر گروه اول هستید حداقل می‌بایست، دفاتر و اسناد و مدارک اعم از کلیه صورتحساب‌های فروش و کلیه قراردادها و صورت وضعیت‌های تایید شده و کلیه هزینه‌ها و آنالیز بهای تمام شده و سایر مواردی که اداره مالیاتی به مقتضای نوع شغل، از شما درخواست می‌کند را ارائه کنید. در واقع هرآنچه در تشخیص درآمدها و هزینه‌ها و سود واقعی شما به اداره مالیاتی کمک می‌کند را می‌بایست ارائه نمایید.
اگر گروه دوم و سوم هستید باید کلیه موارد مربوط به گروه اول به استثنای دفاتر را ارائه نمایید. چنانچه گروه دوم هستید به جای دفاتر باید صورت درآمد و هزینه و اگر گروه سوم هستید خلاصه درآمد و هزینه را به همراه مستندات مربوطه به واحد مالیاتی ارائه نمایید. 

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.