تکلیف اظهارنامه ای که به صورت دستی به اداره مالیاتی دیگری تحویل گردیده است

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:من در سفر بودم و اظهارنامه را به صورت دستی به نزدیکترین اداره مالیاتی تحویل دادم، تکلیف چیست؟

پاسخ :اولاً باید بدانید که رویه چندین ساله اخیر ارسال اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی و برخط است و ارسال اظهارنامه دستی یا غیرالکترونیکی گرچه مخالفت صریح با قوانین ندارد اما در عمل با مشکلاتی همراه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که شما در هرجای کشور هستید با ورود به سامانه‌های مالیاتی اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت اینترنتی ارسال نمایید.
در پاسخ به این سوال که آیا اداره مالیاتی غیر از شهرستان محل سکونت الزام به پذیرش اظهارنامه دستی شما را داشته باشد یا خیر، پاسخ خیر است. در واقع شما فقط ملزم به تسلیم اظهارنامه در مرحله اول به اداره مالیاتی محل اشتغال خود، در مرحله دوم اداره مالیاتی محل سکونت خود و در مرحله سوم به یکی از ادارات شهرستان محل سکونت آن هم در صورتی که به اشتباه آن اداره را انتخاب نموده باشید، خواهید بود.

 

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.