نحوه محاسبه مالیات توسط اداره مالیاتی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:روش تعیین مالیات من توسط اداره مالیات چگونه است؟

پاسخ :

مالیات را خود شما براساس سودی که کسب می‌کنید باید تعیین کنید و نه اداره مالیات.
اداره مالیات وظیفه بررسی دارد و در صورتی که اسناد و مدارک و اطلاعاتی خلاف ادعای شما در خصوص سود ارائه شده موجود نباشد، مالیاتِ همان سود، مطالبه می‌گردد.

سود = بهای تمام شده کالای فروش رفته و سایر هزینه‌ها – فروش و سایر درآمدها
مالیات = نرخ مالیاتی ₓ سود

 

پاسخ تکمیلی


طبق قوانین و مقررات، این اداره مالیات نیست که مالیات شما را تعیین می‌کند، خود شما می‌بایست براساس سود خود (یا زیان خود) و تکمیل و ارسال اظهارنامه براساس واقعیت کسب و کارتان، مالیاتِ همان سود را تعیین و پرداخت نمایید.
در عمل به ترتیب زیر عمل می‌شود:
1. دفاتر و اسناد و مدارک و صورت‌های مالی را (صورت درآمد و هزینه، خلاصه درآمد و هزینه و یا صورت سود و زیان) با توجه به گروه شغلی خود تکمیل و نگهداری می‌نمایید.
2. اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر (خرداد ماه) و با توجه به اسناد و مدارک و سود واقعی خود تکمیل و ارسال نمایید.
3. اداره مالیات در کمتر از یکسال از آخرین موعد ارسال اظهارنامه، به منظور بررسی صحت اطلاعات ارسالی شما، دفاتر، اسناد و مدارک و صورت‌های مالی شما را مطالبه می‌نماید.
4. در صورتی که اطلاعات و اسناد و مدارک شما مطابق قوانین و مقررات ارسال شده باشد و موارد کتمان درآمدی از سوی شما احراز نگردد، اظهارنامه و سود شما را تایید می‌نماید و همان مالیاتی که شما در اظهارنامه مالیاتی خود ارسال نموده اید تعیین خواهد نمود.
5. چنانچه از ارائه اسناد و مدارک و دفاتر خودداری نموده و یا اسناد و مدارک و دفاتر ناقص و نانویس ارائه نمایید، براساس اطلاعات مستند از کسب و کار شما، نسبت به تعیین سود و سپس مالیات و جرائم اقدام می‌نماید

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.