نحوه محاسبه مالیات شخصی که هم حقوق بگیر است و هم مغازه دار

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:هم حقوق بگیرم و هم مغازه دار، مالیاتم چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ :نکته مهم برای شما دانستن این نکته است که برای حقوق یک معافیت سالانه می‌گیرید و برای شغل هم یک معافیت سالانه مجزا (در صورت رعایت قوانین و مقررات). اینطور نیست که کل درآمد حقوق و درآمد شغلی شما جمع شود و بعد از جمع شدن آن فقط یک معافیت کسر شده و مالیات محاسبه گردد.

درباره نحوه محاسبه مالیات شغلی در این کتاب به تفصیل توضیح داده شده اما نحوه محاسبه مالیات حقوق به طور کلی و خلاصه برای یک ماه به شرح ذیل است:

1. کلیه ردیف‌های حقوقی خودتان را به اضافه سایر موارد پرداختی (اضافه کار، پاداش، بهره وری، عیدی، سنوات، ماموریت و سایر پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی) برای یک ماه با هم جمع کنید.

2. کلیه معافیت‌های مالیاتی به شرح ذیل و تا سقف اعلامی در قوانین و مقررات را از مبلغ فوق کسر نمایید. 

سنوات، خسارت اخراج، حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، 

هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت

عیدی و پاداش اخر سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه

مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت سالانه

کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه

هزینه‌های درمان (شامل دو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند؛ و بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده)

کل حقوق نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، جانبازان و آزادگان معاف از مالیات است.

حقوق بازنشستگی یا مستمری پرداختی به وراث که به هنگام بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.

سایر معافیت‌ها در سایر قوانین

3. نتیجه به دست آمده از معادله فوق را پس از کسر معافیت یک دوازدهم سالانه حقوق مندرج در قانون بودجه، در نرخ‌های مالیاتی ضرب نموده و مالیات را محاسبه می‌کنیم. (چنانچه نتیجه به دست آمده معادله فوق کمتر از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ در سال 1402 شد، شما معاف از مالیات حقوق می‌شوید و اگر بین ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تا 14,000,000 تومان شد، در نرخ 10 درصد ضرب شده و مالیات برای این عدد به دست می‌آید. مثلاً چنانچه 12,000,000 مجموع حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی شما پس از کسر معافیت‌های ذکر شده در قانون به جز معافیت ماهانه مندرج در قانون بودجه سنواتی باشد، 10,000,000 معافیت ماهانه است که مشمول مالیات نمی‌شود، مابقی تا 12,000,000 تومان یعنی 2,000,000 در نرخ 10 درصد ضرب شده و مالیات شما ۲۰۰,۰۰۰ تومان محاسبه می‌گردد. در صورتی که نتیجه به دست آمده فوق بیشتر از 14,000,000 شود با توجه به مبلغ به دست آمده و قانون بودجه با نرخ‌های 15، 20 و 30 درصد مشمول مالیات می‌گردد.)

4. در صورتی که شما در مناطق کمتر توسعه یافته فعالیت می‌کنید مالیات شما نصف مبلغ مالیات به دست آمده به شرح بند 3 فوق می‌باشد. در واقع شما از 50 درصد معافیت مالیاتی بهره مند خواهید شد.

 

 

منبع

قانون بودجه سال 1402
تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی ‌بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق­العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق­التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 31/۴/1394 در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:
۲-۱- ‌نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)
۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)
۲-۳- ‌نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست ‌درصد (۲۰%)
۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)
کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق­التدریس، حق­التحقیق، حق­الزحمه، حق نظارت، حق­التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می­باشند.
ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/۱۱/1380 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.