نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده فصلی که خرید در آن، بیشتر از فروش است

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال: میزان خریدم برای مغازه درفصل بهار بیشتر از فروشم بود، مالیاتی باید پرداخت کنم؟

پاسخ مختصر:

چنانچه خرید محصولات و خدمات مشمول ارزش افزوده شما از فروش محصولات و خدمات مشمول ارزش افزوده شما در یک فصل بیشتر باشد، شما برای این همین فصل بستانکار شده و طلب شما قابل استرداد و یا انتقال به دوره‌های بعدی خواهد بود.
شما در محاسبات خود، به مشمول یا غیرمشمول بودن کالاها و خدمات، چه در سمت خرید و چه در سمت فروش توجه داشته باشید زیرا برخی کالاها و خدمات، معاف (غیرمشمول) از مالیات و عوارض ارزش افزوده هستند.
برای مثال چنانچه کل فروش شما در یک فصل 100 واحد و کل خرید شما 110 واحد باشد، به دلیل افزایش خرید نسبت به فروش ممکن است خود را مشمول پرداخت ارزش افزوده ندانید؛ در حالی که ممکن است تمام 100 واحد فروش شما جزء کالاهای مشمول بوده و از 110 واحد خرید شما فقط 50 واحد کالاهای مشمول باشد که در این صورت فروش مشمول 100 و خرید مشمول 50 شده و شما بابت مابه الاختلاف یعنی 50 واحد فروش مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهید بود.

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ماده۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

د‌- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

ماده۴‌- مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.

ماده۸‌- مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی ‏خود پرداخت می‌کنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده‌ و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر می‌شود.‏ در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است‌ مبلغ مازاد را به دوره‌ و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد ما‌به‌التفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی ‏به میزان دودرصد(۲%) در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت ‏تاخیر می‌باشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت می‌گردد.‏ متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده‌(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ محکوم می‌شوند.

 
خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.