نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه به چه صورت محاسبه می‌شود؟

پاسخ مختصر:

اگر می‌خواهید خودرو یا موتورسیکلت خود را توسط دفترخانه یا تعویض پلاک انتقال دهید، ابتدا باید مالیات نقل و انتقال آن را پرداخت نمایید. خودروهای تولید داخل یک‌درصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) ماخذی است که هر ساله سازمان مالیاتی تا پایان دی ماه برای سال بعد اعلام می‌کند. برای مثال ماخذ و مبنای محاسبه یک درصد و دو درصد فوق برای نقل و انتقال در سال 1402، عددی خواهد بود که این عدد در جدولی که تا پایان دی ماه 1401 برای اجرا در سال 1402 اعلام شده است.

توجه داشته باشید که هرچه خودروی شما قدیمی تر باشد، مالیات نقل و انتقال آن هم کمتر خواهد بود به طوری که چنانچه ‌تا شش‌سال پس از سال تولید، اراده به فروش داشته باشید، سالانه ده‌درصد (۱۰%) ماخذ مذکور کاهش یافته و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) ماخذ یادشده، مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

 

نکته‌های مهم درخصوص این مالیات

تکلیف و جرائم احتمالی دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک

  1. ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.

مشمولیت اولین انتقال و صلح و هبه به نفع دولت

  1. اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده‌ می‌شود.

انتقالات پلاک‌های مناطق آزاد

  1. نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده ‌نمی‌شود.

 

منبع

نرخ

شرایط و توضیحات

ماخذ

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها

1%

تولید داخل
ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (۱۰%) همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) ماخذ یادشده است.

ماخذی که تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها

2%

وارداتی
ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (۱۰%) همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) ماخذ یادشده است.

ماخذی که تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجراء در سال بعد اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها

0%

با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی
مشمول ماده 30 نمی‌گردد.

معاف

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ت‌- مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه

ماده۳۰‌- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت، به استثنای ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها، مشمول مالیات نقل و انتقال به‌شرح ذیل می‌باشند:

تولید داخل به میزان یک‌درصد (۱%) و وارداتی دودرصد (۲%) به ماخذ مذکور در تبصره (۱) ماده‌(۲۸) این قانون برای سال تولید. ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده‌تا شش‌سال پس از سال تولید، سالانه ده‌درصد (۱۰%) همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد، چهل‌درصد (۴۰%) ماخذ یادشده است.

تبصره۱- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی، منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده‌ و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم، ملزم به پرداخت دوبرابر مالیات پرداخت‌نشده هستند.

تبصره۲- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا وصل­کننده قطعات پیش­ساخته (مونتاژکننده) داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده‌می‌شود.

تبصره۳- نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده‌نمی‌شود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.