نحوه تعیین تکلیف مالیات اضافه تری که از حقوق بگیر کسر شده است

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:مشخص شد مالیات اضافه تری از کارگرم کسر کرده ام، تکلیف چیست؟

پاسخ :

در صورت اطمینان از این موضوع، به منظور ایجاد کمترین چالش برای شما بهتر است:
1. در صورتی که مطمئن هستید کارگر مذکور تا چند ماه آینده در کنار شما خواهد بود می‌توانید مالیات‌های اضافه‌ای که از حساب وی کسر نموده اید، با کسر نکردن مالیات‌های ماه‌های بعد از حساب ایشان، مالیات کمتری را به اداره مالیاتی پرداخت کنید و این فرایند را تا زمانی که طلب مالیاتی کارگر صفر شود ادامه دهید.
2. چنانچه به هر دلیل کارگرِ شما مشمول مالیات نبوده است و یا وضعیت وی از نظر کاری نامشخص است، به صورت مکتوب درخواست خود را مبنی بر اشتباه محاسباتی به شرح ذیل به اداره مالیاتی تسلیم نمایید:
رئیس محترم اداره امور مالیاتی…./ رئیس محترم واحد مالیاتی….
باسلام و احترام؛
نظر به اشتباه محاسباتی در کسر مالیات حقوق آقای………… به شماره ملی………. و پرداخت مبلغ مذکور به حساب آن اداره، خواهشمند است دستور فرمائید به استناد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به استرداد مبلغ…………. اضافه پرداختی حداکثر ظرف سه ماه به شماره حساب شبای………….. به نام ایشان اقدام مقتضی به عمل آورند.

منبع

ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره - مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

 
خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.