نحوه ثبت نام مالیاتی برای کارگاه های تولیدی دارای شعب مختلف

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:کارگاه تولیدی و چندین دفتر و فروشگاه در مکان‌های مختلف دارم، برای همه مکان‌ها ثبت نام مجزا کنم؟

پاسخ :

خیر، برای کارگاه و کلیه دفاتر و فروشگاه‌ها یک ثبت نام کفایت می‌کند.

منبع

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 ق.م.م:
تبصره 3- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا می‌نماید، مودی می‌تواند برای کلیه محل‌های مذکور یک ثبت نام به آن نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می‌نماید، انجام و یک فقره اظهارنامه برای کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود تسلیم نماید. در این صورت برای مودی مزبور یک پرونده به همان نشانی که اعلام می‌نماید تشکیل می‌شود.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.