استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات پرداختی اشخاص خارجی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:یکی از اقوام خارج نشین من، مدتی در ایران بود و مالیات‌هایی بابت خرید کالا و خدمات پرداخت کرد، این مالیات‌ها قابل استرداد است؟

پاسخ مختصر:

بابت خرید کالا بله، قابل استرداد است اما بابت دریافت و خرید خدمات خیر.
مالیات و عوارض‌ها با شرایط زیر برای مسافران، اعم از ایرانی یا خارجی قابل استرداد است:
1. بابت خرید کالا در داخل ایران باشند.
2. در زمان خروجِ مسافر از ایران، بیش از دو ماه از خرید آنها نگذشته باشد.
3. صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته بابت خرید ارائه کنند.

منبع

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

ماده۱۱‌- مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری‌شده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرائی این ماده‌ظرف شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.