مالیات دستگاه کارتخوان اشتراکی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:مشترکاً دستگاه کارتخوان (پوز) استفاده می‌کردیم، من مالیات بدهم؟؟؟

پاسخ :

بله، شخصی که دستگاه کارتخوان به حساب او متصل شده است متعهد به پرداخت مالیات خواهد بود.

پاسخ تکمیلی

اگر سند زمینی به نام شما باشد این زمین تحت مالکیت کیست؟ اگر برگ سبز خودرو به نام شما باشد این خودرو برای کیست؟ اگر حساب بانکی به نام شما باشد مبالغ موجود در آن به چه کسی تعلق دارد؟
تمام این موارد پاسخ مشخصی دارد، متعلق به صاحب و مالک آن زمین و خودرو و حساب بانکی؛ بنابراین تا زمانی که خلاف اسناد و مدارک موجود چیزی اثبات نشده باشد، بنا بر قاعده کلی آن مال و آن حساب و آن تراکنش متعلق به کسی است که اسناد و مدارک به نام ایشان است.
برای حل مشکل شما، راحت ترین روش این است که شخص یا اشخاصی که مشترکاً از دستگاه پوز شما استفاده نموده اند، در پرداخت مالیاتی که برای شما تعیین شده است به نسبت کارکردی که داشته اند سهیم شوند. البته شاید نیاز به کمک یک مشاور مالیاتی برای محاسبه سهم هر یک وجود داشته باشد.
چنانچه اشخاص مایل باشند که مالیات مربوط به خود را به صورت مجزا و به نام خود پرداخت نمایند می‌توانند ادعای خود را به صورت کتبی به ادارۀ مالیات ارائه نموده و در صورت احراز و قبول موارد از طرف اداره مالیاتی، هر شخص به تناسب کارکرد خود، مالیات مرتبط با کسب و کار خودش را پرداخت نماید. البته ممکن است این فرآیند و اثبات آن با مشکلات زیادی همراه باشد.
درصورتی که اشخاص دیگری که به صورت مشارکتی از دستگاه پوز استفاده کرده اند در پرداخت مالیات مشارکت نکنند و شما هم قصد پرداخت سهم آنها را نداشته باشید و اداره مالیاتی هم براساس اسناد و مدارک و قوانین موجود نتواند کمک خاصی به شما کند، مجبور خواهید بود شکایت خود را از طریق دادگاه با ادله و اسناد و مدارک پیگیری نمایید. اگر دادگاه پس از بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که سهم هر یک از اشخاص دیگر در تراکنش‌های کارتخوان چقدر بوده و این رای قطعیت پیدا کرد، اداره مالیاتی یا هیات‌های حل اختلاف مالیاتی می‌توانند براساس رای قطعی دادگاه، نسبت به مطالبه مالیات از مودی یا مودیان واقعی اقدام نمایند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.