مالیات شخصی که محل اجاره ای دارد

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:مکان فعالیتم اجاره ایست، مالیاتم کمتر می‌شود؟

پاسخ :

هر هزینه‌ای که مستند به مدارک باشد، باعث کاهش سود و درنهایت کاهش مالیات شما خواهد شود. از جمله این هزینه ها، اجاره محل پرداختی است که باعث کاهش سود و به تبع آن کاهش مالیات شما می‌شود، اما نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که:
1. اسناد و مدارک خود را به صورت کامل ارائه نکنید و یا
2. به جای ارسال اظهارنامه، فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم (اظهارنامه توافقی) را کامل نمایید.
نحوه رسیدگی به پرونده شما، متفاوت خواهد بود به طوری که یا براساس سود فعالیت شغلی شما (ضریب سود فعالیت) که هر سال توسط سازمان مالیاتی اعلام می‌شود، سود و سپس مالیات شما تعیین می‌شود و یا با فرمول تبصره ماده 100، مالیات شما محاسبه خواهد شد که در هر دو صورت، امکان محاسبه سود واقعی کسب و کار شما از سازمان مالیاتی سلب شده و درآمد و هزینه (که یکی از هزینه‌های هزینه اجاره است) و سود شما به صورت پیش فرض، عددی خواهد بود که سازمان مالیاتی برای شما در نظر می‌گیرد نه عدد واقعی براساس درآمد و هزینه و سود (درآمد مشمول مالیات) واقعی کسب و کار شما.

به بیانی دیگر زمانی که اداره مالیاتی به جای استناد به درآمدها و هزینه‌های واقعی شما (زیرا که خودتان اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای خود را ارائه ننموده اید.) براساس ضریب سود فعالیت (براساس فروش و درآمد) یا فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم معروف به توافق، سود یا درآمد مشمول مالیات و به تبع آن مالیات شما را تعیین نموده است، امکان کاهش مستقیم هزینه‌ها که یکی از آنها هزینه اجاره است از درآمد و فروشی که در طی سال داشته اید از بین خواهد رفت؛ زیرا که ادعای سازمان مالیاتی این خواهد بود که به طور پیش فرض اینگونه هزینه‌ها در ضریب سود فعالیت و یا فرم توافق تبصره ماده 100 لحاظ گردیده است.

منبع

‌ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم - هزینه‌هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

۳ - کرایه محل مؤسسه در صورتیکه اجاری باشد. مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

 
خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.