منظور از اینتاکد و اهمیت آن

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:منظور از اینتاکد چیست و چه اهمیتی دارد؟

پاسخ :

اینتاکد، (کدیونیک و یا کد فعالیت مالیاتی) کدی منحصر به فرد و مرتبط با هر شغل است که توسط سازمان مالیاتی تعریف شده است. برای مثال کسی که خوار و بار فروش جزئی است کدی متفاوت با خوار و بار فروش عمده دارد و هر دوی آنها کدی متفاوت با کفش فروش جزء خواهند داشت.

موارد مرتبط با اینتاکد و دلیل اهمیت آن چیست؟

1.شغل شما به طور کلی در یکی از طبقات تولید، بازرگانی و یا خدمات تقسیم می‌شود و اینتاکد هر یک از طبقات مذکور با عددی خاص شروع می‌شود، تولید 1، بازرگانی 2 و خدمات با عدد 3 شروع می‌شود.

2.شما باتوجه به شغل خودتان نسبت به تعیین و مشخص نمودن اینتاکد شغلی خود اقدام می‌نمایید. برای مثال اگر تولیدی کفش داشته باشید اینتاکد یا کدیونیک شما 1110050، اگر فروش کفش جزئی (کفش داخلی) داشته باشید (نه تولیدی) اینتاکد شما 2110052 و چنانچه تعمیر کفش داشته باشید اینتاکد یا کدیونیک شما 3210220 خواهد بود.

3.ممکن است شما هم تولید کفش، هم فروش و هم خدمات تعمیر آن را داشته باشید، بنابراین اینتاکد شما هر سه مورد فوق را شامل می‌شود. در این حالت زمانی که شما در سامانه مالیاتی اینتاکد خود را تعیین می‌کنید نیاز به وارد کردن درصد فعالیت هریک از اینتاکدهای فوق را دارید. براساس مبلغ کارکرد حدودی هریک از موارد مذکور (تولیدی کفش، فروش جزئی کفش داخلی و تعمیر کفش) در یک سال، نسبت به تعیین درصد فعالیت برای هر اینتاکد اقدام نمایید.

4.برای هر اینتاکد یک سود خالص و یک سود ناخالص در هر سال در نظر گرفته می‌شود که جدول مربوطه توسط سازمان مالیاتی در اختیار مودیان و ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد.

5.اهمیت اینتاکد در تعیین مالیات برای برخی مودیان است. درواقع یکی از مهمترین مواردی است که سازمان مالیاتی برای تعیین مالیات مودیانی که از تبصره ماده 100 استفاده می‌کنند و 2. از انجام تکالیف قانونی مانند ارسال اظهارنامه منطبق با قوانین و یا ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای خود در موعد مقرر امتناع می‌نمایند، مورد استفاده قرار می‌دهد.

برای مثال چنانچه سوپر مارکتی با مجموع فروش 10 میلیارد تومان که هم فروش عمده دارد و هم خرده فروشی، با فرض اینکه دفاتر و اسناد و مدارک خود را در موعد مقرری که اداره مالیاتی مطالبه می‌کند ارائه نکند و ضریب سود فعایت مرتبط با اینتاکد وی به ترتیب 10 درصد و 3 درصد وحجم فعالیت عمده فروشی وی 70 و خرده فروشی 30 درصد باشد، سود خالص و مالیات ایشان به شرح جدول ذیل محاسبه می‌گردد:

 

محاسبه درآمد مشمول مالیات (سود)                       مبالغ به تومان

مبلغ کل فروش سالانه

 

حجم فعالیت

 

مبلغ فروش عمده و خرده

 

ضریب اینتاکد

 

سود یا درآمد مشمول مالیات

10.0۰۰.۰۰۰.۰۰0

×

70%

=

7.0۰۰.۰۰۰.۰۰0

×

3%

=

210.0۰۰.۰۰0

×

30%

=

3.0۰۰.۰۰۰.۰۰0

×

10%

=

300.0۰۰.۰۰0

10.0۰۰.۰۰۰.۰۰0

 

100%

 

10.0۰۰.۰۰۰.۰۰0

  

0

510.0۰۰.۰۰0

.

محاسبه مالیات               مبالغ به تومان

سود
(درآمد مشمول مالیات)

تا میزان

 

نرخ

 

مالیات

510.0۰۰.۰۰0

200.0۰۰.۰۰0

×

15%

=

30.0۰۰.۰۰0

200.0۰۰.۰۰0

20%

40.0۰۰.۰۰0

110.0۰۰.۰۰0

25%

27.5۰۰.۰۰0

  

مالیات

97.5۰۰.۰۰0

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.