مالیات دستگاه کارتخوانی که برای فعالیت های دیگر استفاده شده است

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:من از دستگاه کارتخوان (پوز) برای فعالیت‌های دیگر استفاده کرده ام، باید مالیات دهم؟ 

پاسخ :بله، پیش فرض اینست که دستگاه کارتخوان برای فعالیتی که در سامانه تعریف کرده اید استفاده شده است و اثبات خلاف آن بر عهدۀ شماست

پاسخ تکمیلی

شما تنها مجاز به استفاده از دستگاه کارتخوان برای فعالیت‌هایی که در سامانه‌های مالیاتی معرفی کرده اید هستید و به هر دلیل از کارتخوان برای فعالیت‌های دیگر اقتصادی یا حتی شخصی خود استفاده نمایید؛ مطابق قوانین و مقررات عمل نکرده و مشمول جرائم کتمان درآمد یا فعالیت خواهید شد.
در هر حال و به هر دلیل از کارتخوان برای فعالیت‌های دیگر خود استفاده کرده اید پیشنهاد این است که اولاً این روند را متوقف کنید، ثانیاً اگر مجبور به ادامه این روند هستید فعالیت یا فعالیت‌های جدید خود را در سامانه‌های مالیاتی اضافه نموده و برای آنها مجوزات کسب و کار مختص به خود را دریافت کنید و ثالثاً برای موارد گذشته، اسناد و مدارک مورد نیاز مرتبط با آن فعالیت‌ها را تهیه نموده تا در زمان رسیدگی مالیاتی نسبت به ارائه آنها به واحد مالیاتی اقدام نمایید. واحد مالیاتی پس از بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک ارائه شده و به دست آمده و مطابقت آن با قوانین و مقرارت، نسبت به اخذ مالیات از فعالیت‌های واقعی شما اقدام می‌نماید.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.