ساده ترین روش ارسال فهرست معاملات فصلی

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:می خواهم فهرست معاملات فصل تابستان خودم را ارسال کنم، راحت ترین راه چیست؟

پاسخ :

روش ما برای انجام راحت تر کار روش حذفی است. به این ترتیب که ابتدا کل معاملات خرید و فروش را در ردیف‌های یک شیت اکسل قرار می‌دهیم. سپس شروع به حذف به ترتیب زیر می‌کنیم:
1. ابتدا کلیه مواردی که مشمول ارسال صورت معاملات نمی‌شود از جمله حقوق و دستمزد، سود و کارمزد و جریمه بانک، شارژ ساختمان و آبونمان، پرداختی‌ها به ادارات و… را حذف نمایید.
2. کلیه خریدها و فروش‌های خود را در دو برگه اکسل جدا کنید.

فروش
1. کلیه فروش‌های خود که زیر حدنصاب است (مثلاً زیر 5 میلیون تومان است) جمع بزنید و عدد به دست آمده را با فعال کردن تیک معاملات کمتر از 5% مبلغ حد نصاب در سامانه وارد نمایید. (این موارد را از لیست اکسل حذف کنید.)
2. کلیه فروش‌های خود به اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی را جمع زده و با فعال کردن گزینه مصرف کننده نهایی در سامانه، عدد مورد نظر را وارد نمایید. (این موارد را از لیست اکسل حذف کنید.)
3. لیست فروش به اشخاص حقیقی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و موارد ماده 81 ق.م.م را جدا نموده، اطلاعات خواسته شده در سامانه به جز کداقتصادی را برای تک تک صورتحساب‌های صادره کامل نمایید.
4. لیست فروش به اشخاص حقیقی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند را جدا نموده، اطلاعات خواسته شده در سامانه به جز کداقتصادی را برای تک تک صورتحساب‌های صادره کامل نمایید.
5. یک به یک صورتحساب‌های فروش باقیمانده را با درج شماره اقتصادی و سایر مشخصات خواسته شده در سامانه تکمیل نمایید.

خرید
6. کلیه خرید‌های خود که زیر حدنصاب است (مثلاً زیر 5 میلیون تومان است) جمع بزنید و عدد به دست آمده را با فعال کردن تیک معاملات کمتر از 5% مبلغ حد نصاب در سامانه وارد نمایید. (این موارد را از لیست اکسل حذف کنید.)
1. لیست خرید از اشخاص حقیقی فعالیت‌های کشاورزی و دامداری و موارد ماده 81 ق.م.م را جمع زده و از کشویی نوع فروشنده، ماده 81 را انتخاب کرده و کل مبلغ خرید از اشخاص مذکور در طول فصل را به صورت تجمیعی و در جدول مربوطه تکمیل نمایید. (این موارد را از لیست اکسل حذف کنید.)
2. لیست خرید از اشخاص حقیقی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند را جمع زده و از کشویی نوع فروشنده، اشخاصی که مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند را انتخاب کرده و کل مبلغ خرید از اشخاص مذکور در طول فصل را به صورت تجمیعی و در جدول مربوطه تکمیل نمایید. (این موارد را از لیست اکسل حذف کنید.)
3. یک به یک صورتحساب‌های خرید باقیمانده را با درج شماره اقتصادی و سایر مشخصات خواسته شده در سامانه تکمیل نمایید.

 

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.