مشکل استفاده از حساب های بانکی مختلف در کسب و کار

برگرفته از کتاب گنجینه مالیات (1)

مؤلف: رضا ناجی مدیر ناجی تکس

سوال:ازحساب‌های مختلفی برای کسب و کارم استفاده می‌کنم، پیشنهاد شما چیست؟

پاسخ :

شما مکلف هستید:
1. کلیه حساب‌های بانکی
2. و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا
3. شناسه یکتای درگاه‌های پرداخت الکترونیکی
مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را که با آن حساب‌ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهید به سازمان مالیاتی اعلام نمایید.

منبع

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده۱۰- اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.
تبصره - در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

خدمات

جهت  مشاوره رایگان کلیک کنید 

Title Element

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.